mh-project-banner

Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в Област Пловдив (MultiHome)

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПРОЕКТА: LIFE22-CET-MultiHome/101120815

Обща стойност на Инвестицията: : 1 352 845 евро, от които:

- 1 276 734 евро финансиране от ЕС;
- 76 111 евро национално финансиране.

Срок за изпълнение на Инвестицията: 36 месеца, 01.11.2023 – 31.10.2026

Цел на проекта:

MultiHome ще изгради модел на сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в Област Пловдив. В рамките на проекта ще бъде създадено „едно гише“ за консултиране на гражданите на всички 18 общини от област Пловдив за обновяване на техните домове, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации.

Проектът ще предложи на гражданите специализиран технически екип и платформа за консултации, която ще осигури директна връзка с доставчици на продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергии. Също така, MultiHome ще си сътрудничи с финансови органи за разработване на финансови модели за подпомагане на собствениците на жилищни сгради за осигуряване на подходящо финансиране за обновяването.

MultiHome ще предложи на гражданите Наръчник за обновяване на жилището и ще постави етикет „Доверен доставчик“ на местните фирми, гарантиращи високо качество и професионално обслужване. Предвиждат се живи демонстрации на вече обновени сгради, иновативни енергийни решения на доставчици от областта и преки срещи с финансиращи институции.

Партньори:

PCCI_ReizedCAC_ResizedEAP_ResizedQS_Resized

АНКЕТИ:

Скъпи съграждани,
Провеждаме проучване на нагласите за енергийното обновяване на многофамилни жилищни сгради сред собственици на жилища и/или многофамилни сгради, които не са кандидатствали за обществено финансиране по програмите за сградно обновяване на МРРБ, но имат интерес и мотивация да обновят своята сграда.
Въпросникът отнема 5-8 минути.
Проучването е напълно анонимно. Благодарим Ви за съдействието!
Можете да попълните въпросника тук: https://forms.gle/fRG7NG4XkgYBidzd8

Ако вече сте кандидатствали, моля да попълните един от следните въпросници:

Въпросник за домакинства, които са вече санирани – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1zvp-fF74CZeDC6OP6s1gVJUt0XxhV468-d8E9hK9-3HRQ/viewform

Въпросник за домакинства, които са одобрени – https://forms.gle/d6EUK6EaHAzcUytX6

Въпросник за домакинства, които са резерва – https://forms.gle/d3EU6n1kuFKUgrNFA