Четвъртък, 18 Ноември 2021 09:33

Избори за президент и вицепрезидент втори тур 21 ноември 2021

 СИМУЛАТОР ЗА ГЛАСУВАНЕ

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Можете да подавате електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия ви адрес е различен от населеното място на постоянния ви адрес, чрез страницата

 https://regna.grao.bg/.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

 

Чрез SMS

 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 

Чрез стационарен или мобилен телефон

 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Допълнителна информация на сайта на Община Пловдив - Избори за ПВР и НС

 

 

Избори за президент и вицепрезидент и народно събрание 14 ноември 2021

 

№ 21 ОА - 1372

 

      гр. Пловдив, 08.06.2021г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!