Вторник, 05 Октомври 2021 08:19

Избори за президент и вицепрезидент и народно събрание 14 ноември 2021

График за получаване на материали

 

ОНЛАЙН СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

  

Гласуване с подвижна секция за карантинирани лица.

В периода 1 – 14 ноември избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация могат да подадат заявление за гласуване в подвижна Covid секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

  1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.
  2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на мейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
  3. Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.
  4. Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) по пощата: на адреса на районната администрация: гр. Пловдив 4000, бул. Цар Борис III Обединител 22а, ако адреса на карантиниране е територията на район Северен.
  5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Подвижни секции за гласуване на карантинирани лица ще бъдат образувани при минимум 7 подадени заявления в срок до 10.11.2021г.

 

 

ЗАПОВЕД ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

 

РИК 16 Пловдив град уведомява гражданите на Община Пловдив, че със съдействието на Община Пловдив демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) ще се провеждат по следния график 4 и 11 ноември 2021 г., от 12 до 15 часа, пред сградата на  ГРАО ( парк "Надежда") , ул. Ален Мак №4.

 

Гражданите могат лично да получат опит за работата с устройството при провеждане едновременно на избори за народни представители и президент и вицепрезидент, както и да получат разяснения от членове на РИК 16. Демонстрациите се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки!

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Можете да подавате електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия ви адрес е различен от населеното място на постоянния ви адрес, чрез страницата

 https://regna.grao.bg/.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

 

Чрез SMS

 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 

Чрез стационарен или мобилен телефон

 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Допълнителна информация на сайта на Община Пловдив - Избори за ПВР и НС

 

 

№ 21 ОА - 1372

 

      гр. Пловдив, 08.06.2021г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!