Вторник, 25 Май 2021 15:37

Парламентарни избори 11 юли 2021

Уважаеми граждани,

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Можете да подавате електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия ви адрес е различен от населеното място на постоянния ви адрес, чрез страницата

 https://regna.grao.bg/.

 

Със заповед № 21ОА-1372 от 08.06.2021 са определени следните местаза разположение на агитационни материали:

1. УПИ II-505.1024, общ. и жил. застрояване в кв. 20, кв. „Филипово“, гр. Пловдив, с административен адрес ул. „Филипово“ № 37 – източна стена на общинска сграда, клуб на БСП.

2. За кв. 18 по плана на кв. „Филипово”, гр. Пловдив - ул. „Филипово” и ул. „Вук Караджич” – източната стена на „Битова тъкан” ЕООД

3. Парк „Рибница“ източна стена на общински павилион за кафе-закуски.

4. Булевард „Цар Борис III Обединител“ №8 – ограда бетонни платна на имот „Бизнес север“ – общинска собственост.

5. Булевард „Цар Борис III Обединител“ № 22 – пано за афиши

6. Кв. 4 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков” и, гр. Пловдив - бул. „Васил Априлов” и ул. „Напредък” – северозапад – бетонни пана

7. Кв. 7 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, гр. Пловдив -  ул. „Кипарис” – северната метална ограда на ОУ „Панайот Волов”

8. Кв. 7 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, гр. Пловдив - ул. „Дилянка” – ограда на ОУ „Панайот Волов”

9. Кв. 11 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, гр. Пловдив - ул. „Дилянка” – северната фасада на бивш битов комбинат

10. Кв. 3 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, гр. Пловдив - ул. „Атанас Канарев” – северни калканни стени и гаражи

11. Кв. „Северно от панаира”, гр. Пловдив – бетонна стена в западната част на парк „Красива България“.

 

 За повече информация проверете тук.

 

В края на публикацията можете да изтеглите оригиналните заповеди.

№ 21 ОА - 1372

 

      гр. Пловдив, 08.06.2021г.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!