Четвъртък, 28 Май 2020 12:03

Телефонен указател

Длъжност

Име, Фамилия

Адрес

Стая №

Телефонен №

 

РЪКОВОДСТВО

 

1

Кмет

Стоян Алексиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

23

032/ 901 160

 

2

Технически сътрудник

Джулия Димитрова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

24

032/ 901 160; 032/ 959 004

 

3

главен счетоводител

Георги Велчев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

17

032/ 901 174

 

4

Заместник-кмет

Калоян Георгиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

19

032/ 901 170

 

5

Заместник-кмет

д-р Красимир Асенов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

18

032/ 635 320

 

6

Заместник-кмет

инж. Илиян Козарев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

26

032/ 901 162

 

7

Секретар

 Стайко Танев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

16

032/ 901 188; 032/ 953 110

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
 
 

Дирекция "  Финансова дейност , човешки ресурси,правно обслужване,образование и култура,стопански дейности и отбранително-мобилизационна подготовка"

 
 

8

Директор

Тодор Ганчев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

 

9

Старши  юрисконсулт

Стоянка Кузманова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

 

10

Старши  юрисконсулт

Манол Митев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

 

11

 Главен експерт " Човешки ресурси"

Георгена Кабакова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

5

032/ 901 176

 

Счетоводство

 

12

гл. експерт "Бюджет"

Цветелина Куртева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

      25      

032/ 901 177

 

13

Счетоводител

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

032/ 901 171

 

14

Счетоводител

Петя Филипова
Пламена Гетова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

25

032/ 901 177

 

15

Счетоводител - Образование

Генка  Колева

ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" 21

ДГ "Бреза"

032/ 950 814

 

18

Счетоводител - Образование

Иванка   Попова

ул. "Филипово" № 34

ДГ "Дъга"

032/ 950 814

 

19

Счетоводител - Образование

Мария  Атанасова

ул. "Петър Шилев" 1

ДГ "Захарно петле"

032/ 950 814

 

20

Счетоводител - Образование

Стефана Бончева

ул. "Полковник Бонев" 27

ДГ "Марица"

032/ 952 998

 

Функция "Здравеопазване"

 

21

Счетоводител - Здравеопазване

Васил Филипов

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

22

Счетоводител - Здравеопазване

Петя Димитрова

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

23

Младши експерт "Здравеопазване"

Петя Кирова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

15 

032/ 901 180

 

 

 

 

24

Счетоводител

Лилия Мишкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

12

032/ 901 165

 

25

Касиер

Мария Тодорова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

12

032/ 901 165

 

 

 

 

26

Главен  експерт "Образование и култура"

Магдалена Георгиева

бул. "Марица" 57

2

032/ 940 064

 

 

Стопански дейности

 

27

Старши инспектор "Търговия и услуги"

Мария Събева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

28

Младши експерт "Търговия и услуги"

Елена Андреева 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

29

Инспектор "Търговия и услуги"

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

 

 

30

Младши експерт "ОМП"

Петко Пляков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

1

032/ 901 179

 

31

Дежурен по ОБСС

Димитър  Гошев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

32

Дежурен по ОБСС

Стоян Атанасов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

33

Дежурен по ОБСС

Петър  Гаров

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

34

Дежурен по ОБСС

Рангел Челибашки

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

35

Дежурен по ОБСС

Христофор Драков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

 

 

36

Главен експерт "Информационно обслужване"

инж. Станислав Иванов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

37

Деловодство

Донка Маринова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

13

032/ 901 178

 

38

Куриер

Амория Кикова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

 

39

Шофьор

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
 
 

40

Главен архитект

 арх.Светослав Фъсов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

8

032/ 901 175

 

Дирекция "Устройство на територията , инвестиционни проекти , ГРАО и жилищно настаняване"

 
 

41

Директор

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

 

Отдел " ГРАО и жилищно настаняване"

 
 

42

Началник отдел

Нели Симеонова - Николова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 955 095

 

 

 

 

43

Главен  експерт "ГРАО"

Христина Георгиева

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

44

Главен  експерт "ГРАО"

Мариела Чипова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

45

Главен  експерт "ГРАО"

Стоянка Кичукова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

46

Главен експерт "ГРАО"

Елена Димова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

47

Главен специалист "ГРАО"

Гюрга Иванова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

48

Младши експерт "Жилищно  настаняване и соц. д-ти"

Ваня Трифонова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

6

032/ 918 554

 

Отдел" Инвестиционни проекти , устройствено планиране, контрол по строителството, екология  и чистота"

 
 

49

Началник отдел

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

8

032/ 901 175

 

 

 

50

Старши  експерт "Ел.инсталации"

инж. Тодорка Минева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

 

51

 Старши експерт "В и К"

инж. Ташо Милковски

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

 

52

 главен експерт "Конструкции"

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

 

 

 

53

Главен  инспектор "Екология и чистота"

Надя Чолпанова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

4

032/ 901 165

 

54

Специалист "Екология и чистота"

Димка Стоянова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

4

032/ 901 165

 

54

Старши експерт "ЧР, АО-ЕиЧ"

домакин

Мариана Кодукова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

3

032/ 901 165

 

55

Младши експерт "Екология и чистота"

Галя Петкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

3

032/ 901 165

 

 

 

56

Младши  експерт "УП-ПУП"

арх. Георги Поляков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

 

57

Специалист "УП- ПУП"

Александра Златкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

 

58

Младши експерт "УП- ПУП"

инж. Йоана Зотева 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

 

 

 

59

Главен  специалист  "Контрол по строителство"

Петър Фурнаджиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

0879979098

 

60

Главен  специалист "Контрол по строителство"

Нела Молова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

0879979098

 

61

Специалист "Контрол по строителство"

Иванка Гевезова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

0879979098

 

 

 

62

Главен  експерт "Кадастър и регулация"

инж. Надя Петрова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

0877597065

 

63

специалист  "КС и КР"

Кръстю Карналов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

0877597065

 

64

Технически сътрудник "Кадастър и регулация"

Невенка Бърдукова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

0877597065

 

 

 

65

МДТ - каса

 Павлинка Стефанова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

2

032/ 901 190

 

66

Финансов контрол

Атанаска Костова

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 940 121

 

67

Секретар "МКБППМН" - Район "Северен"

Виолета Ботевска

ул. "Пантелей Генов" № 3 (партер)

 

032/ 969 592

 

68

Здравен медиатор

Ракип Юсеин

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

69

Здравен медиатор

Никола Стефанов

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

 

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!