Четвъртък, 30 Април 2020 01:50

Отдел Стопански дейности

 

Услуга Необходими документи Срок Такси Формуляр
1 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение 

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта   

2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта  в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ  

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник

4. Други

1 месец по наредбата Формуляр
2 Заявление за категоризиране на място за настаняване

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта     

2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта  в експлоатация,      или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ   

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник   

4. Други

1 месец по наредбата Формуляр
3 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта  

2. Удостоверение за утвърдена категория на туристическия обект /оригинал/ 

3. Други

1 месец по наредбата Формуляр
4 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер 1. Описани подробно в заявлението. 14 дни  45 Формуляр
5 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на маси за открито сервиране 1. Описани подробно в заявлението. 14 дни  45 Формуляр
6  Заявление за паркомясто 1. Описани подробно в заявлението.  14 дни 45  Формуляр
7  Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време

1. Писмено становище на РЗИ 

2. Решение на общо събрание на собствениците по реда на чл.17, ал.3 от ЗУЕС  

3. Протокол за спазване на граничните стойности за показателите за шум издаден от лицензирана лаборатория

14 дни  305  Формуляр
8 Уведомление от управителния съвет на ЕС 1. Копие от протокол на общото събрание за избор на управителен орган 14 дни  по наредбата Формуляр

 

За въпроси и информация можете да се свържете с нас по телефон 032 901 163 или стая 27 в сградата на районната администрация или чрез контактната ни форма.

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!