Сряда, 24 Декември 2014 00:21

РЕМОНТ И ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

РЕМОНТ И ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ. с ОБЯВЛЕНИЕ # 639764/23.12.2014г. и РЕШЕНИЕ # 639768/23.12.2014Г.
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!