Вторник, 30 Септември 2014 14:26

Публична покана № 9034203 /30.09.2014 г. в Регистъра на АОП

Публична покана № 9034203 /30.09.2014 г. в Регистъра на АОП 
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

: Извършване на хранене в три безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район „Северен”– община Пловдив»обособен в три позиции :

Обособена позиция 1:Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”,  кв. «Гагарин» 

Обособена позиция 2: Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”,  кв. «Кършияка».

Обособена позиция 3: Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”,  кв. «Захарна Фабрика».

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!