Петък, 13 Септември 2013 16:58

Публична покана №901994 с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане на триетажна пристройка към ОДЗ”Космонавт” , находяща се на ул.”Гонда вода” № 1 в гр.Пловдив, район “Северен”

Публична покана901994 с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане на триетажна пристройка към ОДЗ”Космонавт” , находяща се на ул.”Гонда вода” 1 в гр.Пловдив, район “Северен”

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!