Четвъртък, 06 Юни 2013 13:46

публична покана 9016274 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Бреза”, Район „Северен”, ул. Ст.Обр.Обрейкови № 21, разделена на девет обособени позиции

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!