Четвъртък, 06 Юни 2013 13:42

публична покана 9016263 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Пролет”, находяща се на територията на Община Пловдив, Район „Северен”, ул. „ген.КУТУЗОВ” №4, разделена на девет обособени позиции

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!