Четвъртък, 06 Юни 2013 13:40

публична покана 9016265 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Захарно петле”, Район „Северен”, ул. „Петър Шилев” № 1, разделена на девет обособени позиции

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!