Четвъртък, 06 Юни 2013 10:51

публична покана 9016250 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Дъга”, Район „Северен”, ул. „Филипово” №34, разделена на девет обособени позиции

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!