Четвъртък, 06 Юни 2013 10:46

публична покана 9016255 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Весела”, Район „Северен”, бул. „Дунав” №67, разделена на девет обособени позиции

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!