Понеделник, 09 Януари 2023 09:00

Бланка Договор ТБО - 2023 г.

Уважаеми граждани, срока за подаване на договор за ТБО е до 31.01.2023 год. Договорът се представя в отдел "Екология и чистота" - район "Северен" в 4 /четири/ екземпляра с подпис и печат на всеки от тях.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!