Петък, 18 Ноември 2022 16:46

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на 36 броя свободни места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. „Васил Левски” № 1, № 3 и № 5

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!