Петък, 18 Ноември 2022 16:43

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на 7 броя свободни места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. „Победа” № 17, № 19, № 21 и № 21А

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!