Четвъртък, 17 Ноември 2022 16:09

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на 2 броя свободни места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: бул. „България” № 45 и № 47

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!