Петък, 07 Октомври 2022 08:52

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на 46 броя свободни места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. „Победа” № 44,46,48,50,52,54 и 56; ул. „Средец” № 89,91 и 93; ул. „А. Барбюс” 15

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!