Понеделник, 08 Август 2022 13:12

Обява за обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР на част от кв. 620 по плана на Пета градска част, гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!