Понеделник, 08 Август 2022 12:00

Недопуснати кандидати за конкурс за длъжността Главен юрисконсулт

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, 4000, бул. Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - В ДИРЕКЦИЯ „ФД, ЧР, ПО, ОК, СД И ОМП“

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, ал.3 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, определена със Заповед №22РД09-316/19.07.2022 г. на Кмета на Район “Северен” гр. Пловдив не допусна до конкурс за длъжността   Главен юрисконсулт следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1

Десислава Владова Петкова

Чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДСл

Представеният документ за продължителност на професионален опит не удостоверява изискването за наличието на не по-малко от 3 години професионален опит.

/юридически стаж/

 

 

 

     Председател на комисията :             п

                                            / Стайко Танев/

 

Дата: 08.08.2022 г.

гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!