Понеделник, 08 Август 2022 07:34

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул.„Филипово” № 16, № 18, № 20 и № 22;ул.‚,Райна Княгиня” № 6, № 8 и № 10 и ул.,,Васил Левски“ № 95 и № 97

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!