Петък, 22 Юли 2022 13:35

Инвестиционно намерение: "Промяна в инсталация за производство на Натриев хипохлорит"

О Б Я В А

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

 

 

СЪОБЩАВА

 

         на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Промяна в Инсталация за производство на Натриев хипохлорит“ в имот в гр. Пловдив, район „Северен“, бивше АПК Тракия, ул. „Васил Левски“ № 242, УПИ IХ-1240 и УПИ Х-1240, с възложител „СКОРПИО-46“ ЕООД.

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 22.07.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!