Четвъртък, 30 Юни 2022 15:13

Инвестиционно предложение: "Търговски център и офиси"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

         на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Търговски център и офиси“ в ПИ с идентификатор 56784.504.738 по кадастралната карта на гр. Пловдив, район „Северен“, Община Пловдив, Област Пловдив, с възложител „ТАРАМЕКС“ ЕООД, с управител Ахмад Фахми Абделрахман Абделдайем.

 

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 30.06.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!