Четвъртък, 30 Юни 2022 09:41

Обява на Решение № 172, взето с протокол № 9/12.05.2022г. на Общински съвет - Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!