Вторник, 26 Април 2022 10:56

В район „Северен“ репатрираха стари автомобили

Акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та се проведе на територията на район „Северен”.Вдигнати са 11 стари автомобила. Изоставените МПС-та са отстранени от следните адреси: бул. „България“, бул. „Васил Априлов”, ул. „Барикадите”, както и такива, намиращи се в междублокови пространства и тревни площи. От районната администрация припомнят, че според Наредбата за управление на отпадъците се облепят автомобили, които не са в движение, без технически преглед за последните две години и разположени на общински терен. За да не бъдат вдигнати старите коли, собствениците имат 3-месечен срок, в който следва да приведат автомобилите в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми. Опитът от последната година показа, че повечето собственици премахват изоставените си автомобили доброволно и освобождават общинския терен. Сигнали за наличието на изоставени автомобили в район „Северен“ могат да бъдат подавани на тел. 032 / 901 165 и на моб. тел. 0876 / 92 36 36.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!