Понеделник, 28 Март 2022 12:28

Обява на Заповед № 22 РД09-92/24.03.2022г. на Кмета Район „Северен” - Община Пловдив, с която е одобрен проект за РУП за част от кв. 2 по плана на СИЗ, гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!