Четвъртък, 24 Март 2022 12:03

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: бул. „България“ № 2 и № 4.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!