Сряда, 16 Март 2022 09:07

Инвестиционно намерение "Обособяване на площадка за временно съхранение и сортиране на строителни и инертни материали"

   О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда Възложител, чрез РИОСВ-Пловдив

 

 

 

СЪОБЩАВА

 

     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за временно съхранение и сортиране на строителни и инертни материали“ в имот с идентификатор 56784.22.184, в землището на гр. Пловдив, район „Северен“, между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, с възложител „КОМУНАЛ“ ООД.

 

 

 

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 22А;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

 

 

Дата на публикуване на обявата: 16.03.2022 г.

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!