Петък, 28 Януари 2022 13:08

БЛАНКА ДОГОВОР ТБО ЗА 2022 г.

Уважаеми граждани, срока за подаване на договор за ТБО е до 11.02.2022 год. Договорът се представя в отдел "Екология и чистота" - район "Северен" в 4 /четири/ екземпляра с подпис и печат на всеки от тях.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!