Сряда, 12 Януари 2022 09:26

Инвестиционно намерение "Разширение на дейността в гробищен парк с обреден дом – кремиране на тленни останки"

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/

Възложител, чрез РИОСВ-Пловдив

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение.

„Разширение на дейността в гробищен парк с обреден дом – кремиране на тленни останки“ в поземлен имот 56784.509.156, гр. Пловдив, с възложител „Петко Бончев Божков,

 

 

За мнения и въпроси: 032/901 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 12.01.2022 г.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!