Понеделник, 10 Януари 2022 14:15

Обява на Заповед № 21ОА-3384/15.12.2021г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение ПУП – ПРЗ за част от кв. 631 по плана на Пета градска част, гр. Пловдив.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!