Понеделник, 10 Януари 2022 11:27

Обява на Заповед № 21ОА-3377/15.12.2021г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение ПУП – ПРЗ на част от кв. 18 - нов по плана на ПУП - ПР кв. „Филипово", кв. 1 - стар по плана на кв. „Артерия „Аерогара", гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!