Вторник, 21 Декември 2021 13:55

Съобщаване на Протокол № 35, т. 28/10.11.2021г. на ЕСУТ при Община Пловдив за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-6.154, автосервиз и автосалон, м. "Юртлука", гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!