Понеделник, 29 Ноември 2021 10:39

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме: Заповед № 21ОА-3064/15.11.2021г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение ПУП – ПРЗ и схеми за поз. имот с ид. 56784.8.109 по КК - гр. Пловдив, местност "Инджерлийка"

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!