Понеделник, 04 Октомври 2021 09:45

СУ „П. Кр. Яворов“ откри логопедичен кабинет за специализирана подкрепа на учениците

Логопедичен кабинет бе изграден в СУ „П. Кр. Яворов“ в район „Северен“. Екипът на училището е кандидатствал по проект в края на 2020 г., който е спечелен и осъществен през 2021 г.Кабинетът е финансиран по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020 г. „Все по-често се наблюдават деца, които имат комуникативни нарушения и това мотивира нашето училище да отговори на очакванията.Наред с образованието на учениците, целта е те да получат специализирана подкрепа на територията на учебното заведение“, коментира директорът на в СУ „П. Кр. Яворов“ Пламен Стоилов. Подкрепата към учениците се състои от: входяща ранна диагностика, консултация на родителите и педагогическия персонал при нужда и заявка, терапия и превенция на поява на обучителни трудности и комуникативни нарушения.Важно е и обучението в ко-терапия (съвместна работа) с родителя. Логопедичният кабинет е оборудван с: ултразвуков терапевтичен масажор за стимулация на лицевата мускулатура; логопедични сонди за орално-моторна терапия ; Z-VIBE-вибрационен орален масажор за сензо-моторна стимулация и артикулационна терапия; дидактически материали за развитие на различни езикови и когнитивни области; логопедични карти за развитие на езиковата компетентност и обогатяване на базовите процеси. В единия ъгъл на кабинета е разположена пясъчна табла-тя служи за координация „око-ръка“, ляво-дясна ориентация, ориентация в пространството и стимулиране на тактилността (докосването). Диванчето, разположено в средата, е специално предназначено за деца.Цветът му, в синята гама, е успокояващ, предразполагащ и не толкова стимулиращ за разсейване. В другия край на кабинета се намира логопедично огледало- за логопеда то е като дъската за учителя.Използва се за корекция и самоконтрол при артикулация.Пред огледалото се прави постановка на нарушени звукове. Кабинетът е приспособен за удовлетворяване на всяка потребност от специализирана подкрепа на учениците. СУ „П. Кр. Яворов“ е едно от малкото училища в Пловдив, които имат обособен логопедичен кабинет за нуждите на своите възпитаници.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!