Петък, 14 Май 2021 09:08

ОБЯВА: Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на място общинска собственост чрез поставяне на СПО

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, 4000, бул. Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg,   e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

На основание Раздел III,от НРУИРПМОС, РАЙОН „СЕВЕРЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЯВА: Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на място общинска собственост чрез поставяне на СПО:

ОБЕКТ

Начален минимален размер с ДДС

Стъпка на наддаване

Депозитна вноска

Обект: част от имот публична общинска собственост с площ 29.25 кв.м., в гр. Пловдив, северозападно от УПИ I-505.98 по КККР, ул. „Вук Караджич”, съгласно зона за търговия и план схема за разполагане на СПО -павилион – за търговия и услуги.

Терен с обща площ 29.25кв.м – 250 лв. с ДДС

10% от началната цена

250 лв. с ДДС

  1. 1.Внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация:

1.1.Таксата за тръжните книжа е 200 лв. с ДДС и се закупуват от касата на район „Северен“, бул. „Цар Борис III Обединител“ №22А, стая № 6 от 08.30 часа на 17.05.2021г. до 16:30 часа на 31.05.2021г.

1.2.Депозит за участие се внася до 16:30 часа на 31.05.2021г.

1.3.Подаване на тръжните документи става в деловодството на район „Северен“, стая № 5 от 08.30 часа на 17.05.2021г. до 16:45 часа на 31.05.2021г.

  1. 2.Провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 02.06.2021г. от 10:00 часа в заседателната зала /стая № 22/ на район „Северен“ бул. „Цар Борис III Обединител“ №22А.
  2. 3.Срок на ползване: 5 години от датата на издаване на разрешението.
  3. 4.За информация: тел. 032901163, стая №27, район „Северен”.
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!