Петък, 14 Май 2021 09:00

ОБЯВА: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН СЕВЕРЕН”

гр. Пловдив, 4000, бул. Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg,   e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

РАЙОН „СЕВЕРЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЯВА: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион:

ОБЕКТ

Начален минимален размер наем с ДДС

Стъпка на наддаване

Депозитна вноска

Обект: павилион с площ 30.00 кв.м., в гр. Пловдив, ул. „Победа”,източно от УПИ III -505.276,общ. обсл. дейн. и търг., Автогора „Север” и УПИ

VIII-505.274 по плана на кв. „Филипово”, за продажба на хляб, хлебни и сладкарски изделия.

30 лева

20% от началната цена

100 лв. с ДДС

  1. 1.Внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация:

1.1.Таксата за тръжните книжа е 200 лв. с ДДС и се закупуват от касата на район „Северен“, бул. „Цар Борис III Обединител“ №22А, стая № 6 от 08.30 часа на 17.05.2021г. до 16:30 часа на 31.05.2021г.

1.2.Депозит за участие се внася до 16:30 часа на 31.05.2021г.

1.3.Подаване на тръжните документи става в деловодството на район „Северен“, стая № 5 от 08.30 часа на 17.05.2021г. до 16:45 часа на 31.05.2021г.

  1. 2.Провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 01.06.2021г. от 10:00 часа в заседателната зала /стая № 22/ на район „Северен“ бул. „Цар Борис III Обединител“ №22А.
  2. 3.Срок на ползване: 10 години от датата на сключване на договора.
  3. 4.За информация: тел. 032901163, стая №27, район „Северен”.
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!