Четвъртък, 01 Октомври 2020 10:33

Инвестиционно предложение за :Изграждане на автомивка с четири клетки за ръчно измиване на автомобили с тръбен кладенец и паркинг"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка с четири клетки за ръчно измиване на автомобили с тръбен кладенец и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 56784.503.398, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с възложител ,,ЕЙ ДЖИ ПАРТНЪРС 2020“ ООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22 А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!