Вторник, 29 Септември 2020 15:31

Инвестиционно предложение "Сондажен кладенец"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец“ в УПИ XLIII – 504.1062 (56784.504.1062), град Пловдив, район Северен, ул. ,,Васил Левски“, с възложител ,,ВЕСТО“ ООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 29.09.2020 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!