Заместник кмeтове

 

 д-р Красимир Асенов започва своята професионална кариера, като технолог в Научно-изследоватвлски институт. След което завършва Публична администрация и малко след това записва и завършва Управление на кризи и конфликти-магистърска степен. Красимир Асенов е доктор по културна антропология от ПУ "Паисий Хилендарски". Съвместява зам. кметската работа и преподавателска дейност във ВУАР-Пловдив и БАН. Работи няколко години в Неправителствения сектор, като Координатор на проекти към Швейцарската агенция за развитие на самоуправлението, ПРООН, Фондация ,,Отворено общество” и Европейската комисия. Работи като Главен експерт по Европейски програми и социални дейности към районната администрация в район ,,Източен” до 2006 г. След конкурс е назначен и работи като началник-отдел  в дирекция ,,Социална политика” към  Община Пловдив, до назначаването му като Зам.-Кмет на р-он ,,Северен”. Живее в същия район. Женен с един син.

 Калоян Георгиев е роден на 14.07.1978г. Завършил е специалност „Маркетинг“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 2004г. работи в общинската администрация като старши експерт „Контрол по приходосъбирането“, старши експерт „Стопански дейности“, след което главен експерт „Приватизационен, следприватизационен, следконцесионен контрол и административно-наказателна дейност“. Бил е сътрудник в Общинската комисия по безопасност на движението. Два пъти награждаван като държавен служител. Женен, с две деца.

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!