Понеделник, 18 Май 2020 07:43

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. "Брезовска" № 40, № 42 и № 44.

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. "Брезовска" № 40, № 42 и № 44.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!