Петък, 24 Април 2020 14:41

Заповед на Кмета на Община Пловдив, относно искания за освобождаване от заплащане на такса по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси, респективно чл. 20, ал. 4 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на т

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!