Вторник, 14 Април 2020 09:17

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. "Сидер Войвода" № 6 и № 8, ул. "Мизия" № 10А, № 12 и № 14, ул. "Иван Арабаджията" № 16

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!