Вторник, 31 Март 2020 12:11

ДО ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 


Във връзка с борбата с коронавирус COVID 19 Кмета на район „Северен“ Стоян Алексиев уведомява всички домоуправители на етажната собственост да предприемат спешни мерки за профилактика и дезинфекция на общите помещения на сградите с дезинфектант на алкохолна основа, като няколкократно през деня се дезинфекцират стълбищата, входните врати и площадките пред сградите.

 
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!