Събота, 28 Март 2020 02:02

Млечна кухня

На основание заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за изменение на заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г. и заповед №РД-01-144 от 22.03.2020г. относно удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително. 

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ „СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ” Преустановява работа с клиенти за този период.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!