Неделя, 15 Март 2020 12:14

Млечна кухня

 

Община Пловдив, район “Северен ”

 

ДЕТСКА КУХНЯСЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ”

Пловдив, бул.”Марица” 51 тел. 032 95 45 73

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Пловдив, 14.03.2020г.

 

На основание Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България,

 

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ „СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ”

   Преустановява работа с клиенти за периода от 17.03 до 29.03 включително.

 

Закупените купони за този период/ от 17-ти до 29-ти март/ ще са валидни за първата десетдневка на месец АПРИЛ – от 01.04 до 14.04.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Танка Гавазова:

Директор на Детска кухня „Слънчеви усмивки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!