Четвъртък, 27 Февруари 2020 16:05

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. „Васил Левски” № 101 и № 103

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!