Четвъртък, 27 Февруари 2020 15:58

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. „Победа” № 62, № 64, № 66, № 68, № 70 и № 72

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!