Четвъртък, 27 Февруари 2020 15:53

Заповед за стартиране процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект с обхват: ул. „Карловска” № 34 и № 34А

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!